Vanaf 1 november kan je een coronasneltest laten afnemen bij de apotheker - TV Limburg

2022-07-16 02:15:29 By : Ms. nicole luo

Vanaf maandag kan je ook bij de apotheek terecht om een sneltest te laten afnemen. Tenminste, als je maximaal 5 dagen coronasymptomen vertoont, en als je ouder bent dan 6 jaar. Voor symptomatische burgers is de snelle antigeentest in de apotheek trouwens gratis, want deze dienst wordt net als in testcentra of artsenpraktijken immers volledig terugbetaald door het RIZIV.

Ook reizigers die terugkeren uit een land of regio met een hoog infectierisico, kunnen zich vanaf 1 november '21 laten testen in de apotheek. Ook voor terugkerende reizigers zal deze snelle antigeentest in de apotheek gratis zijn, want terugbetaald door het RIZIV.

Sinds 12 juli '21 hebben 2.542 apothekers in België reeds meer dan 470.000 niet-terugbetaalde sneltesten uitgevoerd bij 'asymptomatische' burgers (= personen die op het eerste zicht geen symptomen hebben) in het kader van evenementen, vertrek op reis enz. (cijfers 26 oktober '21). Bij een negatieve test, bekomt de burger hierbij een COVID-certificaat. Deze apotheken hebben intussen ruime ervaring met de testprocedure.

"Sneltesten geven binnen de 15 à 30 minuten resultaat, waardoor de persoon en zijn gezinsleden niet in quarantaine moeten in afwachting van het resultaat. Door een sneltest wordt werkafwezigheid geminimaliseerd en worden kinderen ook niet onnodig van de schoolbanken gehouden," aldus APB-voorzitter Koen Straetmans.

Testen van symptomatische personen Alle apothekers in België met de nodige opleiding mogen vanaf 1 november '21 ook van symptomatische burgers een sneltest afnemen. Het aanbieden van de dienst wordt duidelijk geafficheerd in de apotheek. Een lijst van alle apotheken die in ons land snelle antigeentests uitvoeren, zal vanaf 1 november beschikbaar zijn via de thuispagina van apotheek.be, de website met de zoekmachine voor de apotheken met wachtdienst. De apotheken zijn vrij om deze dienst al dan niet aan te bieden en op welk moment. Zo nodig zullen ze ook kunnen doorverwijzen naar andere collega-apothekers. Burgers die zich willen laten testen, maken best op voorhand een afspraak met hun apotheker.

Sciensano had reeds enkele weken terug haar richtlijnen aangepast voor het testbeleid voor symptomatische personen, waardoor momenteel een sneltest de voorkeur geniet boven een PCR-test voor personen met max. 5 dagen symptomen. 

Testen van terugkerende reizigers Daarnaast zullen de apothekers vanaf 1 november '21 ook terugkerende reizigers in het bezit van CTPC-code mogen testen uit een land of regio met een hoog infectierisico. Ook voor terugkerende reizigers zal deze snelle antigeentest in de apotheek gratis zijn, want terugbetaald door het RIZIV. Als het testresultaat negatief is, bekomt de terugkerende persoon ook een COVID-certificaat.

Zelfevaluatie Wie ziek is of zich ziek voelt, zal binnenkort zijn symptomen kunnen ingeven op een online formulier. Een algoritme beslist dan of je wel of geen coronatest moet ondergaan. Wie wel een test nodig heeft, krijgt dan een CTPC-code waarmee je terecht kan in een testcentrum, arts of apotheek. Je toont dan gewoon de code aan de apotheker. Uiteraard blijft de apotheker ook steeds een beschikbaar aanspreekpunt om je te adviseren.

Registratie Het resultaat van de snelle antigeentest wordt rechtstreeks vanuit de apotheek verzonden naar de databank van Sciensano, zodat indien nodig contact tracing kan opgestart worden. De apotheker verwijst ook voor verdere opvolging of bijkomend advies door naar de arts.

De apotheker is tevens verantwoordelijk om te oordelen of de patiënt beantwoordt aan de criteria voor een terugbetaalde sneltest, of gebruik dient te maken van een niet-terugbetaalde test, of doorverwezen moet worden naar een arts of testcentrum, bijvoorbeeld als de patiënt langer dan 5 dagen COVID-19 symptomen heeft.

"We zijn ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en de belangrijke rol die we kunnen spelen in de strijd tegen de pandemie, en daarom zijn we trots en tevreden," besluit Koen Straetmans, "dat we die nieuwe dienst kunnen aanbieden aan terugkerende reizigers en symptomatische personen die kwetsbaar zijn door de gezondheidscrisis. Want de apothekers hebben reeds in de afgelopen maanden bewezen dat zij op een kwalitatieve manier tests kunnen aanbieden."