Mindfuck door het RIVM: de trucs uitgelegd - Maurice de Hond

2022-07-16 02:16:12 By : Mr. Jack CUI

Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Doe een kleine donatie en klik hier

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Victor Mids (Mindfuck) kan een puntje zuigen aan de illusies die het RIVM creëert bij de datapresentatie van het effect van vaccinatie. In dit artikel worden een aantal van de trucs onthuld.

(Waarschuwing: in dit artikel worden een aantal trucs onthuld. Als u ondergedompeld wilt blijven in de magie van het RIVM, dan moet u dit artikel vooral niet lezen).

Net zoals bij Mindfuck van Victor Mids, probeer ik altijd te bedenken hoe de trucs van goochelaars in elkaar zitten. Maar ik kom er zelden achter. Als iemand me dan de truc wel uitlegt, ben ik verbaasd dat het veel simpeler in elkaar zit dan ik dacht. Maar bij nieuwe trucs snap ik het nog steeds niet en blijf ik verwonderd achter.

M.b.t. analyse en presentatie van data ken ik, na 55+ jaar actieve ervaring, het klappen van de zweep. Als ik rapporten lees of grafieken bekijk, heb ik snel door of het een poging is om mij goed te informeren, of dat er relevante data wordt gemaskeerd.

In de afgelopen 18 maanden is het helaas zo geweest dat de informatievoorziening van het RIVM – ook als je het met andere landen vergelijkt – pover is. En ik heb me hierover al diverse malen uitgesproken. Maar daar waar het RIVM (pas sinds augustus) informatie verstrekt over de effectiviteit van de vaccinatie, zijn ze op een manier bezig geweest waar Victor Mids van Mindfuck een puntje aan kan zuigen. Daarbij gaat het niet om informeren, maar vooral om maskeren.

Dat betreft zowel t.a.v. de effectiviteit van het vaccin tegen het geïnfecteerd raken alswel tegen ziekenhuisopnames.

Hieronder verklap ik een aantal trucs, die het RIVM toepast rondom de effectiviteit van het vaccineren. Ten aanzien van de ziekenhuisopnames zijn er inmiddels vier onderzoeken beschikbaar, waar die trucs zijn toegepast:  27 augustus, 14 oktober, 3 november en 18 november.

Bij deze truc pak je de cijfers van een langere periode bij elkaar. En trek je je conclusies ten aanzien van die hele periode. Het is voor het RIVM een hele succesvolle truc geweest. Op 27 augustus werden de cijfers van de vaccinatiestatus van de patiënten bij elkaar genomen vanaf 1 april tot eind augustus. 95% van de ziekenhuispatiënten waren niet gevaccineerd. Dat in april het overgrote deel van de Nederlanders nog niet gevaccineerd was, speelde geen rol.

Deze truc werkt zo goed, dat het RIVM die in verschillende varianten blijft toepassen.

De cijfers van het laatste rapport (18 november) betreft voor het overgrote deel alle cijfers van 11 juli t/m 14 november. Maar enkele tabellen gingen over de periode tussen 22 september en 14 november.

Maar ook bij dit rapport zien we die Mindfuck terug op de website van het RIVM.

Een truc die altijd goed toegepast kan worden en waar iedereen gemakkelijk inloopt.

Bij Covid-19 is er een groot verschil in de ernst van het ziek worden tussen mensen van verschillende leeftijd. Plus dat ouderen gemiddeld een stuk langer geleden zijn gevaccineerd dan jongeren.

Maar als je alle groepen bij elkaar neemt, dan krijg je wel een getal. En dat kan dus ook imponerend zijn, maar het zegt op zichzelf niets. Dit is het rapport van het RIVM van 3 november, met de basis van de “17 keer”-uitspraak van De Jonge.

Niet alleen betrof dit cijfers over de periode half juli-eind oktober (truc 1), maar ook trok het de cijfers samen van de jongeren en ouderen.  En die verschillen enorm (vooral omdat jongeren gemiddeld recenter zijn gevaccineerd dan ouderen).

Voor de ontwikkeling van de ziekenhuisopnames en de maatregelen die men al dan niet wil nemen, zijn de cijfers van de ouderen veel belangrijker dan van de jongeren.

Maar omdat je met deze truc eigenlijk maar één cijfer zegt, communiceert dat veel gemakkelijker dan als je verschillende cijfers noemt per groep.

Terwijl het er met name om gaat hoe de bescherming in de tijd tegen infectie minder wordt, volsta je om elke week een grafiek te plaatsen over een zesweekse periode, die geen enkele informatie geeft over het verloop in de tijd.

Dit is de grafiek die er sinds half augustus op de site van het RIVM staat.

Elke week staat er een nieuwe grafiek over een periode van de laatste zes weken. Maar op geen enkele wijze wordt er een relatie gelegd met de cijfers van de voorafgaande weken.

Slechts door als gebruiker elke week de cijfers te downloaden kan jee een dergelijk overzicht zelf maken. Terwijl het nu precies om die cijfers gaat.

Om even twee voorbeelden te geven:

Een beeld dat via de wekelijkse grafiek/tabel van het RIVM niet wordt gegeven. Terwijl het daar nu juist wel om gaat.

Een goede illusionist leidt je aandacht af, zodat je iets niet ziet/merkt wat er echt gebeurt. Want als je het wel zou merken, dan zou de truc mislukken.

Als je de drie rapporten leest die het RIVM heeft uitgegeven over de vaccinatiestatus van de ziekenhuisopnames is dat een truc die ruim wordt toegepast.

Het is een wat ingewikkelder truc om uit te leggen, maar ik probeer het aan de hand van de informatie die over het onderwerp “ziekenhuis en vaccinatie” inmiddels in België beschikbaar is gekomen. Deze belangwekkende grafieken staan in het rapport van 16 november van het Belgische RIVM:

Hoewel het ook pas de eerste keer is dat de informatie verstrekt wordt, is het meteen op een inzichtelijke manier gedaan. Daarbij wil ik vooral attent maken op de onderste twee grafiekjes van 60-79 jaar en 80+. Heel goed is te zien hoe de lichtgroene lijn in de laatste maanden is gestegen. En juist omdat die groep al ruim voor augustus voor het overgrote deel was gevaccineerd, is die stijging van die lijnen vrijwel alleen te verklaren door de afnemende bescherming van de vaccinatie tegen ziekenhuisopnames.

Half oktober was op basis van bekendgemaakte cijfers uit Vlaanderen op te maken dat onder de ziekenhuispatiënten van ouder dan 65 jaar de bescherming gedaald was naar 2,8. Dus een gevaccineerde 65 plusser had een 2,8 keer kleinere kans om in een ziekenhuis terecht te komen. Terwijl op 3 november het RIVM meldde dat voor de groep gevaccineerde 70-plussers in Nederland er een 9 keer kleinere kans was! (Die Belgische cijfers waren in lijn met bevindingen in landen als Israël, Engeland en Zweden).

In het rapport van het RIVM van 18 november wordt voor de periode tussen 20 september en 14 november voor de groep 70 plus gemeld dat die kans nu gedaald was naar 7 keer. Het wordt gebracht als een beperkte daling en dat de bescherming nog steeds hoog is. Maar laten we eens kijken naar de grafiek die er in het rapport ergens bij staat. Het zijn het aantal opgenomen patiënten per dag (voortschrijdend gemiddelde over 7 dagen). Groen is gevaccineerd en rood is ongevaccineerd.

Het is belangrijk te beseffen dat omdat van een deel van de patiënten de informatie nog niet bekend is, de grafiek vanaf de vierde week van oktober als onvolledig beschouwd kan worden. De afvlakking eind oktober en de daling in november is het gevolg van die onvolledige data.

Als je daarmee rekening houdt en ziet dat half september de groene en rode lijn nog over elkaar heen liepen en rond 20 oktober de groene lijn al twee keer zo hoog was dan de rode is, dan is heel duidelijk op te maken dat de bescherming van de vaccinatie voor de groep boven de 70 jaar tegen ziekenhuisopnames fors afneemt.

Maar wat heeft het RIVM gedaan? Die nam de cijfers bij elkaar van een periode van 8 weken, krijgt dan het cijfer van een bescherming die nog steeds 7 keer zou zijn en noemt dat een kleine daling. Terwijl iedereen die deze grafiek goed bekijkt (en zeker ook die vergelijkt met die van het rapport van twee weken eerder) zal beseffen dat er duidelijk iets aan de hand is.

Ik zou nog door kunnen gaan met een aantal andere illusies, maar de uitleg zou teveel tijd kosten en te complex zijn.

Ik sluit af met de grote klapper. Het is een truc, die te danken is aan het perfect uitvoeren van de vorige trucs, zonder dat de mensen (regering, kamerleden en media) dat door hebben. Het RIVM heeft ons namelijk in de illusie doen geloven dat de effectiviteit in Nederland van de vaccinaties hoger is dan in andere landen. Dat de afnemende effectiviteit van het vaccin in de tijd in Nederland amper plaats vindt.

Door in die illusie te geloven wordt er o.a. voor gezorgd dat niet de juiste en adequate maatregelen worden genomen. De boosterprik wordt in Nederland een stuk later ingezet dan in andere landen, omdat de bescherming van het vaccin tegen ziekenhuisopnames nog zo hoog is.

Plus dat dankzij de illussies men ook denkt dat de Coronatoegangspas een goede manier is om mensen veilig bij elkaar te laten komen en dat de aanwezigen ook denken dat vaccinatie goed beschermt.

Kijk wat er gebeurd is bij de vereniging van Oud-Kamerleden. Uit het nieuws blijkt dat bij een bijeenkomst met louter gevaccineerde oud-kamerleden een fors deel (25) van hen besmet is geraakt.

Je zou hopen dat deze oud-Kamerleden nog contact hebben met de huidige Kamerleden en ze wellicht wat meer gaan beseffen dat ze vooral naar  illusies kijken die ze voorgetoverd krijgen van het RIVM. Maar bij de meeste partijen heb ik het gevoel dat ze betoverd willen blijven door die illusies. 

Ten slotte: als je de vier rapporten verder bestudeert, kom je een aanpak tegen die je ook herkent bij goochelaars. Je mag het gebruikte materiaal niet onderzoeken of het wellicht op de één of andere manier is geprepareerd. Dus de vragen om de basisdata te verkrijgen, worden afgewimpeld met het wijzen op het privacy-gevoelige karakter van de informatie. En kunnen de illusionisten gewoon met hun knappe (maar desastreuze) werk blijven doorgaan.

Dat Maurice.nl geholpen is met een kleine financiële bijdrage van u is beslist geen illusie. Hier is de link naar onze donatie-pagina. 

P.S. Een truc die wel heel belangrijk is maar zeer complex is om uit te leggen wordt op deze manier beschreven door de statisticus Henk-Jan Westeneng.

In eenvoudiger woorden stelt hij dat bij de berekeningen datum een covariabele is. Daardoor wordt in die berekening het tijdseffect als het ware weg berekend.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

Deventer Moordzaak, Openstaande vragen | 16 juni 2022

Deventer Moordzaak, Eigen onderzoek, Onschuld Louwes | 16 juni 2022

Deventer Moordzaak, Eigen onderzoek, Onschuld Louwes | 05 juni 2022

Deventer Moordzaak, Eigen onderzoek | 27 juni 2022

Podcast over de openstaande vragen Als antwoord op de Podcast “De Deventer Mediazaak” is door Pim van Galen een uitgebreide podcast gemaakt met als titel “Maurice de Hond, de Schoft van de Deventer Moordzaak”. Per aflevering treft u ook de stukken aan, waarnaar in de podcast wordt gerefereerd. Hier treft u de link naar de …

Podcast over de openstaande vragen Lees verder »

Deventer Moordzaak, Openstaande vragen | 16 juni 2022

Podcast Deventer Moordzaak met onderliggende stukken Als antwoord op de Podcast “De Deventer Mediazaak” is door Pim van Galen een uitgebreide podcast gemaakt met als titel “Maurice de Hond, de Schoft van de Deventer Moordzaak”. Per aflevering treft u ook de stukken aan, waarnaar in de podcast wordt gerefereerd. De complete podcast en de stukken …

Podcast Deventer Moordzaak met onderliggende stukken Lees verder »

Deventer Moordzaak, Eigen onderzoek, Onschuld Louwes | 16 juni 2022

Uit het dossier is goed op te maken hoezeer politie en OM bij het veroordeeld krijgen van Ernest Louwes bij de Deventer Moordzaak niet bezig waren met waarheidsvinding. Dat er gefraudeerd was bij de geurproef is allang bekend, maar als u naar deze video kijkt, dan kunt u zien wat er is gebeurd bij andere relevante onderwerpen. En het overzicht is bij lange na niet compleet.

Deventer Moordzaak, Eigen onderzoek, Onschuld Louwes | 05 juni 2022

De telefoonpaal op afstand en het alibi van Louwes Over het aanklikken van een telefoonpaal in Deventer op 25 kilometer afstand en het harde alibi van Louwes hebben we deze video gemaakt. Volg Maurice de Hond op Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube. Blijf onze site steunen met af en toe een kleine donatie. …

De telefoonpaal op afstand en het alibi van Louwes Lees verder »

Deventer Moordzaak, Eigen onderzoek | 27 juni 2022

Hoe kon die studie serieus genomen worden?

Er werd veel ophef gemaakt over een studie in Colombia uit 2020 waaruit zou blijken dat Ivermectine niet werkt. Maar als je de analyses leest over de slechte kwaliteit van het onderzoek, dan vallen de schellen van je ogen.

Wat is er aan de hand met de geboortecijfers?

In verschillende landen zien we sinds begin 2022 een daling van de geboortes. Die lijken een relatie te hebben met de start van de vaccinatiecampagnes in die landen. Maar als je de cijfers van Nederland goed analyseert is een andere reden veel waarschijnlijker.

“Hoe Fauci Amerika voor de gek hield”

Onder de titel 'How Fauci Fooled America’ verscheen onderstaand opinie artikel in Newsweek. Dat was op 1 november 2021 8 maanden later is het nog steeds een must read. We hebben het voor u vertaald, omdat we deze kritische stukken node hebben gemist en missen in de traditionele media van Nederland.

Dankzij de snelheid van het licht – 1995

In de aanloop naar de verkiezingen van 1986 heb ik een boek geschreven over de Tweede Kamerverkiezingen tussen 1918 en 1986. Enerzijds betrof dat de verkiezingsuitslagen uit die periode en anderzijds een samenvatting van onderzoeken, die er rondom verkiezingen zijn uitgevoerd. Ook filosofeer ik over de toekomst. Het boek is uitgebracht door uitgeverij Sijthoff. Download …

Hoe wij kiezen – 1986 Lees verder »

Zes belangwekkende cijfermatige ontwikkelingen zouden richtinggevend kunnen zijn voor de andere aanpak van de overheid, die we in het najaar zullen gaan ervaren.

Vragen worden overgeslagen (en verdwijnen in de prullenbak)

Terwijl sinds maart vrijwel alle maatregelen zijn opgeheven zijn er belangrijke onderwerpen rondom de mogelijke gevolgen van Corona en vaccinatie, die niet in de traditionele media aan de orde komen. Dat zorgt er mede voor dat er geen goede antwoorden komen op de belangrijke vragen die er zijn gerezen.

Boeiende WOB-documenten over aerosolen en ventilatie 2020

De WOB-documenten uit 2020 geven een goed beeld van de onwil bij RIVM om verspreiding van het virus via de lucht te onderkennen, ondanks onderzoek van TNO en dringende verzoeken vanuit TU Twente en VNO-NCW om aerosolen serieus te nemen.

“Mother****, Maurice de Hond voorspelde in 1995 feilloos alles op het internet nu”

Hoe moet je reageren op infame beschuldigingen over mijn peilingen van Tom Jan Meeus van NRC? Niet reageren is misschien wel de beste optie. Maar er moet me toch iets van het hart…

Staat BBB nu op 18 of 12 zetels?

Om het grote verschil in uitslag van de peilingen van Peil en Ipsos/EenVandaag mbt VVD en BBB te beoordelen is het goed om te kijken wat er vier jaar geleden gebeurde met de peilingen van VVD en FVD in relatie tot de uiteindelijke verkiezingsuitslag van PS2019.

Stuur uw tip, vraag of verzoek naar de redactie

Deze website staat in het teken van het bevorderen van een tegengeluid rondom het optreden van de overheid en overheidsdiensten wanneer zij zich niet baseren op feiten en kennis en/of zondigen tegen de principes van integriteit en transparantie.

© 2022 Maurice.nl - Alle rechten voorbehouden. Op alle artikelen rust copyright. Voor meer info, mail naar contact@maurice.nl.