Kabinet wil boostercampagne over maand afronden • Scholen niet goed begrepen over late beslissing | NOS

2021-12-14 20:54:38 By : Ms. Emily xie

De nieuwe coronamaatregelen van premier Boris Johnson zijn goedgekeurd in het Britse Lagerhuis. Daarvoor had hij de steun van leden van de oppositie nodig.

Er is vandaag gestemd over strengere maatregelen, zoals het advies om thuis te werken, mondkapjes te dragen in winkels en treinen, een verplichte coronaproof bij grote evenementen zoals nachtclubs en voetbalwedstrijden en een vaccinatieplicht voor een deel van het zorgpersoneel.

Ondanks het verzet in zijn eigen conservatieve partij is het Johnson gelukt om zijn coronamaatregelen door het Britse Huis van Afgevaardigden te krijgen. De deputaten in het Lagerhuis moesten over elke maatregel apart stemmen. Uiteindelijk was er voor alles een meerderheid.

De verlenging van de huidige coronaregels leidt tot teleurstelling bij ondernemers in verschillende sectoren, maar er is ook opluchting dat de steunpakketten worden verlengd. Zo trekt het kabinet nog eens 4,4 miljard euro uit om de verminderde inkomsten bij bedrijven door de avondlockdown te compenseren.

"Het is goed dat het vergoedingenpakket wordt verlengd en dat ondernemers die zekerheid hebben voor de komende maanden", zeggen belangenorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW. De bedrijfsorganisaties noemen de maatregelen triest voor de getroffen sectoren, maar begrijpelijk vanwege de oprukkende omikronvariant. Ook zijn er gesprekken gaande met vakbonden, het kabinet en ondernemers voor een langetermijnstrategie.

FNV vindt het verstandig dat het vertrekkende kabinet de maatregelen om de druk op zorgmedewerkers te beperken verlengt. De vakbond maakt zich zorgen over de situatie voor zzp'ers en flexwerkers. "De NOW-regeling is ook bedoeld voor mensen met een flexcontract, dus we doen nogmaals een dringend beroep op werkgevers om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden."

Koninklijke Horeca Nederland vindt de verlenging van de maatregelen "extreem teleurstellend". Ook in Den Haag pleit deze belangenorganisatie voor een langetermijnstrategie.

De veiligheidsregio's moeten officieel worden opgenomen in de landelijke crisisstructuur, adviseert de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJV). Dit moet voorkomen dat de Rijksoverheid en de regio's kruiselings gaan werken bij de handhaving van de coronaregels. Zoals in de zomer van 2020 gebeurde volgens de IJV.

De Inspectie heeft de samenwerking van landelijke en regionale crisisorganisaties tijdens de pandemie geëvalueerd. De veiligheidsregio's zijn verantwoordelijk voor de handhaving van crisismaatregelen. Als zij een vaste plek hebben in het landelijke crisisoverleg kunnen maatregelen vooraf worden afgestemd met de veiligheidsregio's, adviseert de IJV het ministerie van Justitie en Veiligheid.

In de zomer van 2020 is de landelijke crisisstructuur afgebouwd omdat de situatie onder controle leek te zijn. Doordat regio's vooraf niet meer konden meedenken over de haalbaarheid van overheidsmaatregelen, ontstonden er volgens de inspectie problemen. In het najaar van 2020 worden de veiligheidsregio's weer direct betrokken bij de besluitvormingsstructuur.

Deze browser wordt niet ondersteund voor het afspelen van video. Werk uw browser bij naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te spelen.

Ook moeten we komende winter rekening houden met een nieuwe besmettingsgolf, daarom moet de zorg anders worden georganiseerd, zegt demissionair minister De Jonge. "We moeten nadenken over hoe we de capaciteit van de zorg flexibeler kunnen uitbreiden."

Hij sprak over het concentreren van de covid-zorg, zodat de reguliere zorg niet steeds hoeft te worden afgebouwd. De demissionaire minister deed geen concrete voorstellen.

Volgens De Jonge is het plan om de IC-capaciteit in Nederland te vergroten door het aantrekken van buitenlandse verpleegkundigen niet wenselijk. "Het is sowieso geen oplossing voor de lange termijn. En daarnaast haal je verpleegkundigen weg uit landen waar ze ze ook nodig hebben."

Deze browser wordt niet ondersteund voor het afspelen van video. Werk uw browser bij naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te spelen.

Het besmettingspercentage en de ziekenhuisbezetting dalen niet snel genoeg en dan dreigt de opkomende omikronvariant. Binnen enkele weken zou dit de dominante coronavariant in Nederland kunnen zijn: het lijkt erop dat omikron besmettelijker is en dat de vaccins er minder goed tegen beschermen.

Al met al reden voor het nu vertrekkende kabinet om de geldende maatregelen tot in ieder geval 14 januari voort te zetten. Dan wordt het pakket heroverwogen. Ook de boostercampagne wordt versneld, zo werd aangekondigd.

We zetten alle maatregelen en informatie uit de persconferentie voor je op een rij:

De PO-Raad, de brancheorganisatie voor het basisonderwijs, vindt dat de late besluitvorming van de overheid "voor onnodige onrust zorgt bij scholen, onderwijzend personeel, ouders en leerlingen". "Het beleid van het kabinet stuit bij de scholen echt op onbegrip", zegt voorzitter Freddy Weima. "Scholen en onderwijzend personeel lopen voorop. Met duidelijke en tijdige besluitvorming was het mogelijk geweest om alles goed te regelen."

Volgens Weima hebben de scholen hier vorige week op aangedrongen. "Scholen zetten zich in om noodopvang te organiseren voor kwetsbare kinderen en voor kinderen van wie de ouders een cruciaal beroep hebben, omdat we weten hoe belangrijk dat is. Maar van scholen kan niet worden verwacht dat ze het onmogelijke doen."

Het kabinet werkt aan verschillende strategieën om het coronavirus en mogelijke toekomstige epidemieën het hoofd te bieden. In een brief aan de Tweede Kamer presenteert het kabinet haar plannen voor de korte en middellange termijn.

Daarbij houdt de overheid rekening met verschillende zaken. Zoals: hoe wegen de rechten van de een op tegen de rechten van de ander als het gaat om zorg en vrije toegang tot voorzieningen in de samenleving. En: wat er blijvend nodig is aan voorzieningen om als samenleving corona-uitbraken of nieuwe virussen op te vangen. Ook wil het kabinet onderzoeken of er maatregelen mogelijk zijn die niet constant financiële steun van de overheid vergen.

Op korte termijn, in het eerste kwartaal van 2022, gaat het kabinet onderzoeken of de huidige werkwijze en de maatregelen die het kabinet nu neemt nog afdoende zijn. De regering noemt dit een herwaardering. Ook voor de komende winters zoekt het kabinet "vernieuwende en creatieve ideeën". Hiertoe worden gesprekken gevoerd met wetenschappers, onderwijs, zorg, jongeren, ouderen, kwetsbare groepen en 'creatieve en kritische denkers'.

De langetermijnzorgplannen zijn gericht op het behouden van verpleegkundigen door betere arbeidsomstandigheden, het opleiden van nieuwe verpleegkundigen voor onder meer IC's, een constante reserve van mensen die een opleiding in de gezondheidszorg hebben en kunnen helpen in tijden van nood en het bevorderen van de volksgezondheid zodat epidemieën minder invloed.

Er worden meer (gedrags)experts geraadpleegd over de effectiviteit van de overheidscommunicatie over coronamaatregelen en het naleven van de basisregels. Uiteindelijk moet de uitwerking van de plannen ertoe leiden dat het coronabeleid in de loop van volgend jaar niet meer als een 'crisis' wordt behandeld, maar onderdeel wordt van het normale overheidsbeleid.

Demissionair premier Rutte zegt dat het kabinet op dit moment niet overweegt om een ​​2G-beleid in te voeren. Dit betekent dat een coronaticket alleen geldig is voor mensen die volledig zijn ingeënt of hersteld van corona. "Op dit moment hebben we veel te veel infecties om in te voeren voor 2G", zegt hij.

Het kabinet trekt extra geld uit voor de culturele sector en nieuwe steun voor ondernemers in het algemeen. Er komt nog eens 4,4 miljard euro beschikbaar om ondernemers, bedrijven en werknemers te ondersteunen. Het geld is bedoeld om de impact van de beperkende coronamaatregelen op te vangen.

Daarnaast is er in totaal 84,5 miljoen euro gereserveerd voor de cultuursector, waarvan 59,5 miljoen als compensatie voor maatregelen. Er is nog eens 25 miljoen gereserveerd voor het uitleenplatform Cultuur+Ondernemen, meldt het vertrekkende kabinet.

Door de snelheid waarmee de omikron-variant zich verspreidt, is een versnelde boosterwerking echt nodig. Dat zegt demissionair minister De Jonge. Volgens hem is de booster echt nodig om de bescherming weer op peil te krijgen.

"Deze booster is niet leuk om te hebben, deze booster moet je hebben om te beschermen tegen infectie."

Door de omikronvariant krijgt iedere 18-plusser in januari de optie voor een boostershot. De Jonge noemde het een "maximale versnelling van de boostercampagne".

"We zullen ermee moeten leven", zei De Jonge over het coronavirus. Ook is niet te zeggen "hoe lang we van booster naar booster moeten gaan", aldus de minister. "Helaas hebben we daar geen antwoord op."

Het kabinet verwacht door de omikronvariant een nieuwe besmettingsgolf. Demissionair premier Rutte wijst op ontwikkelingen in andere Europese landen, waar deze ontwikkeling al duidelijk zichtbaar is.

"Kijk naar de BBC-website in Groot-Brittannië, het gaat bijna nergens meer over. Het virus beweegt zich als een golf door Europa." Ook in Denemarken en Duitsland is de situatie zorgwekkend, zegt Rutte. Ook in die landen worden de effecten van de nieuwe variant in kaart gebracht, zegt hij. Onderstaande maatregelen kan het kabinet dan ook niet op korte termijn uitsluiten.

Deze browser wordt niet ondersteund voor het afspelen van video. Werk uw browser bij naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te spelen.

Deze browser wordt niet ondersteund voor het afspelen van video. Werk uw browser bij naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te spelen.

Het OMT heeft er bij het kabinet nogmaals op aangedrongen de scholen eerder te sluiten, zegt Rutte. "We hebben er een heel intensief en moeilijk gesprek over gehad." Door de omikronvariant kon het kabinet het signaal van het OMT niet negeren, zegt hij, al is er het besef dat het "onherroepelijk leidt tot leerachterstand, ongeacht de praktische gevolgen voor ouders en scholen".

Scholen zijn tot de kerstvakantie niet verplicht om afstandsonderwijs aan te bieden. Ouders worden dringend verzocht hun kinderen zoveel mogelijk binnen te houden. "Even niet naar de ballenbak en even niet naar opa en oma", zegt Rutte. "Ik realiseer me dat we weer veel van iedereen vragen. Dus bedankt en respect voor iedereen."

Basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs sluiten de week voor de kerstvakantie, maar uiterlijk dinsdag. Ook de buitenschoolse opvang is die week gesloten. Scholen blijven open voor noodopvang voor kwetsbare kinderen en kinderen van ouders met een cruciaal beroep.

Rutte zei te beseffen dat het voor veel gezinnen "rampzalig" is, "maar we doen het omdat het echt nodig is, omdat we ons grote zorgen maken".

Deze browser wordt niet ondersteund voor het afspelen van video. Werk uw browser bij naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te spelen.

Demissionair premier Rutte maakt bekend dat het kabinet volgende week mogelijk meer maatregelen afkondigt. Dit komt door de onvoorspelbaarheid van de omikron-variant, zegt hij.

" src="//js.users.51.la/21220073.js">