Leerlingen moeten zichzelf blijven testen op COVID-19 (nr. 20/2022) - Berlin.de

2022-05-28 09:22:50 By : Ms. nicole luo

Naam: Herbert Fröhlich E-mail: verwaltung@vg.berlin.de Telefoon: (030) 9014-0Toegankelijke informatie- en communicatietechnologie (ICT)Informatie voor vluchtelingen uit Oekraïne en vrijwilligers / Інформація для біженців з України і для волонтерів: berlin.de/ukraineLeerlingen zijn wettelijk verplicht om op school een zelftest af te leggen.De administratieve rechtbank van Berlijn heeft verschillende dringende verzoeken afgewezen.Volgens § 5, lid 1 van de verordening betreffende basismaatregelen ter bescherming van de bevolking tegen infecties met het coronavirus SARS -CoV-2 (SARS -CoV-2 Basisbeschermingsmaatregelenverordening) en de bevelen van de verantwoordelijke Senaatsadministratie, behoren onder meer schoolkinderen andere dingen, mogen deelnemen aan face-to-face lessen in de School alleen toegestaan ​​​​als ze twee keer per week een aangeboden test voor een coronavirus SARS -CoV-2-infectie ondergaan en het testresultaat negatief is.Hiertegen hebben verzoekers bezwaar gemaakt.De 3e Kamer heeft de spoedeisende verzoeken afgewezen.Zoals de kamer al heeft besloten (zie persbericht 24/2021), baart de verplichte toetsing op scholen geen grote zorgen.Het is formeel wettig en kan worden besteld als een noodzakelijke beschermende maatregel volgens 28a (7) IfSG, ongeacht een epidemische situatie van nationaal belang bepaald door de Duitse Bondsdag.Dit is met name niet in strijd met het zekerheidsvereiste of het vereiste van parlementaire toetsing.De wetgever heeft de staten bewust wat speelruimte gegeven.Er zijn geen bezwaren tegen de wettelijke regeling van de toetsingsplicht.De toetsingsplicht is ook inhoudelijk rechtmatig met verwijzing naar eerdere jurisprudentie.Er is geen ontoelaatbare ongelijke behandeling van studenten met medewerkers in kantoor- en administratiegebouwen voor wie toetsing niet meer verplicht is.Want bij dat laatste is het in principe makkelijker dan op scholen, zeker in het basisonderwijs, om de hygiënemaatregelen door te voeren.Ook is het niet verwerpelijk dat de wetgever gevaccineerde en herstelde leerlingen niet vrijstelt van de testplicht.Omdat het Robert Koch Instituut het risico van COVID-19 voor de gezondheid van de bevolking in Duitsland als hoog inschat en besmetting door vaccinatie of herstel alleen niet uitsluit.Daarnaast konden leerlingen die niet op school getest wilden worden, alternatieve toetsen doen, bijvoorbeeld in toetscentra, en een attest hiervan overleggen aan de school.Het feit dat Berlijn nu de enige deelstaat is die toetsen op scholen verplicht stelt, is niet geschikt om een ​​schending van het gelijkheidsbeginsel op grond van artikel 3, lid 1, van de basiswet te rechtvaardigen, omdat dit alleen een gelijke behandeling vereist op het respectieve gebied van verantwoordelijkheid van de wetgever.Tot slot is er geen spoedeisendheid, aangezien de zelftesten volgens vaste jurisprudentie van de Kamer een relatief lage interventie-intensiteit hebben.Tegen de beslissingen kunnen klachten worden ingediend bij de Hogere Administratieve Rechtbank Berlijn-Brandenburg.Resoluties van de 3e kamer van 27 mei 2022 (VG 3 L 143/22, enz.)Maandag, dinsdag en donderdag: 8u30 – 15u Woensdag en vrijdag: 8u30 – 13uBerlin.de is een aanbod van de deelstaat Berlijn.Meer informatie vindt u in het impressum.