Belangrijke wijzigingen corona-eisen om vanaf 7 juni Spanje binnen te komen (UPDATE)

2021-12-14 20:58:10 By : Mr. Michael Liu

MADRID - Zoals we eerder hebben gemeld mogen gevaccineerde inwoners van EU-landen waaronder Nederland en België vanaf maandag 7 juni Spanje in zonder coronatest. Maar op zaterdag 5 juni zijn de nieuwe coronaregels gepubliceerd in de Staatscourant en zijn er meer wijzigingen die we in dit artikel bespreken. BELANGRIJK: Lees alle tekst voor de juiste informatie.

Artikel laatst aangepast op: woensdag 9 juni om 11.30 uur

De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende, die wij nader toelichten aan de hand van het BOE-A-2021-9352 dat op zaterdag 5 juni in de Staatscourant BOE is gepubliceerd:

BELANGRIJK: Controleer voordat u naar Spanje reist, naast de informatie in ons artikel, altijd de officiële websites van de Nederlandse, Belgische en eventueel Spaanse autoriteiten. Onze informatie kan in de tussentijd verouderd zijn omdat er veel veranderingen plaatsvinden.

Bij punt één (primero) in de Staatscourant is te lezen dat de 'formulario de control sanitario' of de gezondheidsverklaring die via de website www.spth.gob.es tot stand komt voor iedereen verplicht blijft. Dit formulier moet ook worden ingevuld door minderjarigen en gevaccineerde reizigers, maar niet voor reizigers met privévervoer (er worden bijvoorbeeld vluchtnummers opgevraagd).

U moet de door het systeem gegenereerde gepersonaliseerde QR-code tonen aan de luchtvaartmaatschappij en bij aankomst in Spanje. Meer informatie hierover is te vinden op de website www.spth.gob.es (LET OP: als je in Google zoekt, verschijnen er enkele websites die niet officieel zijn). U kunt ook de smartphone-app gebruiken. Spain Travel Health SpTH die kan worden gedownload via de Android- en iOS-appstores.

Bij punt twee (segundo) is te lezen dat op de luchthavens (en havens) nog wel 'sanitario's' of health checks zullen plaatsvinden. Dat betekent dat er personeel aanwezig is om de lichaamstemperatuur te controleren (kan ook automatisch), documentatie zoals de QR-code van het SpTH-gezondheidsformulier te controleren en alle reizigers visueel te controleren.

Punt drie (tercero) verklaart de 'control de temperatura' die plaatsvindt om te controleren of reizigers koorts hebben of niet. De grens is 37,5 graden, die temperatuur en alles daarboven is verdacht. Deze controle kan handmatig worden gedaan met temperatuurmeters of automatisch met speciale camera's.

Punt vier (cuarto) beschrijft het 'controledocument', dat verwijst naar het gezondheidsformulier SpTH. Dit formulier moet (zoals we in punt één beschrijven) worden ingevuld door alle reizigers, ongeacht leeftijd, nationaliteit en of je wel of niet bent ingeënt. Alle reizigers moeten zich melden met de QR-code die op papier of digitaal kan worden gepresenteerd. 

Punt vijf (quinto) beschrijft de 'certificaciones' ofwel de certificaten die vanaf maandag 7 juni geldig zijn om Spanje binnen te komen. Naast het toekomstige EU digitale COVID-certificaat, dat in principe vanaf 1 juli beschikbaar zou moeten zijn, zijn er momenteel drie certificaten geldig:

a) Vaccinatiecertificaat (certificación de vacunación) is een certificaat dat bevestigt dat de houder ervan is ingeënt tegen Covid-19.

b) Certificaat van diagnose (certificado de diagnóstico) is een certificaat dat aangeeft dat de houder door middel van een diagnostische test negatief heeft getest op actieve Covid-19.

c) Herstelcertificaat (certificado de recuperación) is een certificaat dat aangeeft en bevestigt dat de houder is hersteld van Covid-19.

Deze attesten moeten opgesteld zijn in het Engels, Spaans, Frans of Duits, Nederlands is dus niet geldig. Als deze vier talen niet mogelijk zijn, dan moet er een vertaling worden bijgevoegd die is uitgevoerd door een officiële instantie.

BELANGRIJK: De gegevens van de bovengenoemde drie certificaten, namelijk de vaccinatie-, diagnose- en herstelcertificaten, moeten worden verstrekt op het moment dat het SpTH-gezondheidsformulier wordt ingevuld. Deze informatie wordt gecontroleerd door de Spaanse autoriteiten waarna een QR-code wordt gegenereerd genaamd DOCUMENTAL CONTROL.

Bij vertrek met het vliegtuig moet de reiziger daarom twee QR-codes overleggen, één gegenereerd door het SpTH-gezondheidsformulier en één genaamd DOCUMENTAL CONTROL. Omdat dit QR-codes zijn, kunnen de medewerkers nooit persoonlijke informatie zien, maar moeten ze wel de identiteit controleren. Deze QR-codes kunnen ook na aankomst in Spanje worden gecontroleerd.

Punt zes (sexto) beschrijft de informatie uit de 'certificado de vacunación) of het vaccinatiebewijs/bewijs. Deze moet worden afgegeven door de officiële autoriteiten van het land van herkomst. 

Deze worden als geldig aanvaard vanaf 14 dagen na de datum van toediening van de laatste dosis van het volledige vaccinatieschema. De geaccepteerde vaccins zijn de vaccins die zijn goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau of de vaccins die het proces van de Wereldgezondheidsorganisatie hebben doorlopen.

Het vaccinatiebewijs of bewijs moet minimaal de volgende gegevens bevatten:

De tekst moet in het Engels, Spaans, Frans of Engels zijn of voorzien zijn van een vertaling van een officiële instantie. Dit geldt niet in het Nederlands.

UPDATE zondag 6 juni: Naar aanleiding van een publicatie door de Nederlandse ambassadeur in Spanje op Facebook melden wij het volgende: mocht aanmelding in het gele boekje niet (op tijd) lukken, dan kunt u dit doen via de RIVM-website https://mijn. rivm.nl/vaccinaties/login maak een afdruk in het Engels van uw vaccinatiebewijs (dit doet u door in te loggen via de link en vervolgens rechtsboven de taal te wijzigen naar Engels). Uw vaccinatie is alleen zichtbaar als u op het moment van vaccinatie toestemming heeft gegeven aan de GGD of huisarts om uw vaccinatiegegevens te delen met het RIVM. Als u deze toestemming niet heeft gegeven en dit toch wilt doen, kunt u deze toestemming alsnog geven via de zorgaanbieder die u de vaccinatie heeft gegeven. LET OP: Deze print is geen officieel vaccinatiebewijs dus er kunnen geen rechten aan worden gegeven. Het is ook mogelijk dat het bewijs niet wordt geaccepteerd.

UPDATE maandag 7 juni: In punt 17 van de Staatscourant staat dat de oude regels van het SpTH-formulier en de bijbehorende coronatesten nog gelden tot drie dagen na inwerkingtreding van de nieuwe coronaregels op 7 juni. (No obstante, durante los tres días siguientes a su entrada en vigor se seguirán allowiendo códigos QR emitidos por SpTH en base a dichas Resoluciones).

Punt zeven (séptimo) bevat de informatie betreffende de 'certificado de diagnóstico' of het diagnosecertificaat/bewijs. BELANGRIJK want in plaats van 72 uur voor aankomst in Spanje, moeten de negatieve resultaten worden afgegeven in de 48 uur voor aankomst in Spanje. De geaccepteerde diagnostische tests zijn de volgende:

1) PCR-test of Molecular Nucleic Acid Amplification Assays (NAAT), gebruikt om de aanwezigheid van SARS-CoV-2 ribonucleïnezuur (RNA) te detecteren.

2) Antigen Rapid Test of de antigeendetectietests die zijn opgenomen in de Common List of Rapid Antigen Detection Tests for COVID-19, gepubliceerd door de Europese Commissie op basis van Aanbeveling 2021/C 24/0 (KLIK HIER).

Het diagnostisch testcertificaat moet minimaal de volgende informatie bevatten:

De tekst moet in het Engels, Spaans, Frans of Engels zijn of voorzien zijn van een vertaling van een officiële instantie. Dit geldt niet in het Nederlands.

Punt acht (octavo) beschrijft de 'certificado de recuperación' of het herstelcertificaat/bewijs van mensen die Covid-19 hebben gehad. Deze attesten moeten worden afgegeven door een bevoegde autoriteit of een medische dienst. 

Ze worden als geldig geaccepteerd als ze ten minste 11 dagen na voltooiing van de eerste diagnostische NAAT-test (PCR) met een positief resultaat zijn afgegeven. De geldigheid van dit certificaat/bewijs eindigt 180 dagen na de datum waarop het is afgenomen.

Het herstelcertificaat/bewijs moet minimaal de volgende gegevens bevatten:

De tekst moet in het Engels, Spaans, Frans of Engels zijn of voorzien zijn van een vertaling van een officiële instantie. Dit geldt niet in het Nederlands.

Punt negen (noveno) beschrijft de informatie over het EU digitale COVID-certificaat. Houders van dit Europese document dienen deze gegevens ook in te vullen bij het invullen van het SpTH-gezondheidsformulier. 

Maar die informatie wordt automatisch herkend door het systeem en er wordt direct een QR-code gegenereerd met de tekst FAST CONTROL waarbij het EU digitale COVID-certificaat niet hoeft te worden getoond voor vertrek en bij aankomst in Spanje.

Punt tien (décimo) beschrijft informatie voor passagiers van cruiseschepen waar we niet verder op in zullen gaan.

Punt elf (undécimo) beschrijft de 'excepciones' of uitzonderingen. Daarin staat onder meer dat het personeel van bijvoorbeeld luchtvaartmaatschappijen niet aan de corona-eisen hoeft te voldoen. 

Er staat ook in dat kinderen onder de 6 jaar zijn uitgesloten van de certificaten zoals beschreven in punt vijf. Kinderen onder de zes en twaalf jaar en iedereen van 6 jaar en ouder moeten echter voor vertrek en na aankomst het SpTH-gezondheidsformulier invullen en de gegenereerde QR-code tonen. 

UPDATE: Woensdag 9 juni is de leeftijd van minderjarigen aangepast middels een publicatie in de Staatscourant BOE. Deze is nu 12 jaar oud in plaats van 6 jaar. Reizigers onder de 12 jaar hoeven geen negatief resultaat van een coronatest (PCR of antigeentest) te tonen, maar moeten wel een QR-code hebben die via het SpTH-formulier kan worden verkregen.

Punt twaalf (duodécimo) stelt dat de luchtvaartmaatschappijen geacht worden mee te werken aan de controles. Dit betekent dat de luchtvaartmaatschappij verplicht is om voor vertrek in eigen land controles uit te voeren. 

Zo moet er gecontroleerd worden of reizigers die naar Spanje vliegen in het bezit zijn van de QR-code (op papier of digitaal) van het SpTH gezondheidsformulier. Daarnaast dient men te controleren of de reiziger naar Spanje in het bezit is van de QR-code met de tekst DOCUMENTAL CONTROL die wordt gegenereerd via de SpTH website of smartphone app en aangeeft of de reiziger in het bezit is van een geldig vaccinatie- of diagnosecertificaat. of herstelcertificaat.

Bij punt veertien (decimocuarto) wordt de informatie over de 'fronteras terrestres' of de grensovergangen op het land beschreven (landgrenzen). BELANGRIJK: Reizigers die met eigen vervoer over land in Spanje aankomen en die ouder zijn dan 6 jaar moeten vanaf maandag 7 juni ook beschikken over de certificaten zoals beschreven in punt vijf.

Dit betekent dat als u Spanje binnenkomt met de auto, camper, motor of ander particulier wegvervoer, u altijd een vaccinatie- of diagnose- of herstelbewijs bij u moet hebben. Een SpTH gezondheidsverklaring is niet nodig, maar één van de bovengenoemde attesten is wel verplicht.

Als je vanaf maandag 7 juni met eigen vervoer naar Spanje gaat, moet je zijn ingeënt, of een PCR- of snelantigeentest hebben gedaan of je moet Covid-19 hebben gehad en moet je hiervan een bewijs hebben.

Er zijn diverse uitzonderingen, zoals voor de transportsector (vrachtwagenchauffeurs), grensarbeiders en de inwoners van een grensgebied binnen een straal van 30 km van de ambtswoning.

Punt vijftien (decimoquinto) beschrijft de 'infracciones y sanciones' of de overtredingen en boetes. Alle reizigers die zich niet houden aan alles wat we hierboven in de tekst hebben genoemd, kan de toegang tot Spanje worden geweigerd. Verder kunnen er ook boetes worden uitgedeeld voor het niet voldoen aan de Spaanse toelatingseisen, hoewel de hoogte van deze boetes niet is gespecificeerd.

LET OP: Alle hierboven beschreven informatie is door de redactie vertaald zoals vermeld in de Staatscourant BOE-A-2021-9352 van zaterdag 5 juni. De redactie heeft zijn best gedaan om de vaak moeilijke Spaanse teksten zo gemakkelijk mogelijk te publiceren. Mocht er iets niet goed vertaald zijn, laat het ons dan per e-mail weten.

Schrijf u in en ontvang elke dag het actuele Spanje nieuws in uw e-mailinbox.

Verantwoordelijke: Remco Stoffer Doel: Het beheren en versturen van informatie over nieuwsbrieven en acties per e-mail. Identificatie: Toestemming van de belanghebbende. Ontvangers: De gegevens die u verstrekt, bevinden zich op de servers van MailChimp, onze e-mailmarketingprovider. Rechten: U kunt uw recht op inzage, rectificatie, verwijdering, oppositie en andere wettelijk vastgelegde rechten te allen tijde uitoefenen per e-mail info@spanjevandaag.com Aanvullende informatie: Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.

Verantwoordelijke: Remco Stoffer Finalidad: Gestionar y enviar información de boletines y promociones a través de correo electrónico. Legitimiteit: Consentimiento del interesado. Destinatarios: Los van de mogelijkheden die ik heb geboden door middel van diensten en diensten van MailChimp, met bewijzen van e-mailmarketing. Derechos: Het huidige moment waarop de acceso, rectificación, supresión, oposición y demás derechos legalmente establecidos a través del email info@spanjevandaag.com Aanvullende informatie.